Η επίσκεψή μας στο Δισπηλιό


https://www.dropbox.com/sh/jrq5qogi1dlq559/AAB2rKBZ424SmRAi1ZSo-tkSa

https://www.dropbox.com/sh/i3hfx6osj9snffr/AACxYXLp582a5Bp8OOknQXcOa

Ένας προϊστορικός οικισμός


ΔΙΣΠΗΛΙΟ
Διάφορες πληροφορίες για το Δισπηλιό ( Από ΟΜΑΔΑ 2 Αλεξάνδρα Οχτάρα - Φωτεινή Ζάκκα)
http://www.kastoria.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6419&Itemid=682