Παρακαλώ όλους τους μαθητές του προγράμματος να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο για τη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
Μαθητές πατήστε εδώ
Καθηγητές
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ2013-2014
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ"

IMG_3922.JPG


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΠΑΓ. ΠΑΝΤΙΣΚΑ & ΚΑΤ. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
IMG_3925.JPG


2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΣΤΑΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ